Make your own free website on Tripod.com
The ultimate brainfood
Gevangen

Home

Woordspelingen
Optische illusies
Grappige raadsels
Rekenraadsels
raadsels met wiskunde
Logische spelen
Quiz
Links

We gaan naar een hoek van de gracht.
 
We plaatsen de eerste plank zodat we een rechthoekige en een gelijkbenige driehoek vormen tussen de plank en de rand van de gracht.
 
We willen nu de hoogte van de driehoek bepalen met als basis de schuine zijde ( de plank), we noemen deze z.
 
Hiervoor delen we de driehoek op in 2 gelijkvormige driehoeken. Zo'n driehoek is weer gelijkbenig en rechthoekig.
 
De hoogte van zo'n driehoek wordt met behulp van pythagoras gevonden en is:
 
(z/2) = x + y met x=hoogte driehoekje maar x=y dus
(z/2) = 2*x <=> (z/2)/ 2^(1/2)  <=> x ~ 1,05
 
De tweede plank plaatsen we in het midden van de eerste plank naar de overliggende hoek
 
Dit plus de lengte van de andere plank vormt een totale overbrugging van 2,97 + 1,05 = 4,02.
 
De diagonaal=d van die we zo moeten overbruggen is weer volgens Pythagoras
 
3 + 3 = d <=> d = 18^(1/2) <=> d~
 
x = (2)^(1/2)